Πανηγύρια

15 Αυγούστου το πανηγύρι της Παναγίας

14 Σεπτεμβρίου το πανηγύρι του Σταυρού

17 Σεπτεμβρίου το πανηγύρι της Αγίας Σοφίας.

Comments are closed.